Inkoopondersteuning

De FLIB kan ondersteunen bij interregionale/landelijke aanbestedingen, daar waar dat toegevoegde waarde heeft en gewenst is door de veiligheidsregio's.
Op het gebied van applicaties is dit niet anders. De aanpak die hierbij gehanteerd wordt, bestaat uit een aantal stappen:
- Onderzoeken welke functiegebieden interessant zijn om gezamenlijk op te pakken (potentie)
- Bekijken welke Veiligheidsregio's interesse hebben om op dat functiegebied bij te dragen of mee te werken (intentie)
- Formeren van een expert team
- Onderzoek naar en definitie van standaarden
- Bepaling passende inkoopstrategie
Op het gebied van eHRM wordt deze aanpak momenteel al gevolgd. Het expert team wordt gevormd door vertegenwoordiging vanuit de regio's.

Uitkomst van deze aanpak zal zijn dat er een groeiend aantal standaarden bestaat en dat de stap naar een (gezamenlijk) PvE wordt vergemakkelijkt.

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een aanpassing van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden naar inkoopvoorwaarden voor de Veiligheidsregio's. Feitelijk de vertaling van Gibit naar Vibit.
Voor meer informatie over de Gibit: https://www.vngrealisatie.nl/GIBIT

Op de website van de FLIB staat uitgebreide informatie over de dienstverlening: https://www.ifv.nl/inkoopenmaterieel/Paginas/Faciliteit-Landelijke-Inkoo...