Berichtenverkeer Wmo

VECOZO B.V.

Digitale uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Pakketversie Status Start distributie
- In gebruik 31-12-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

31-12-2018

Start test

31-12-2018

Start distributie

31-12-2018
Pakket geschikt voor (VeRA 2.0)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Verzamelcomponent0 regio's

Details pakketversie: Berichtenverkeer Wmo - - Status: In gebruik

No more information about this version