BowTieXP

CGE Risk Management Solutions

BowTieXP is de meest gebruikte risico assessment software tool, die is gebaseerd op de bowtie methode. Met deze tool kunt u gemakkelijk bowtie diagrammen maken, wat helpt bij de risicobeoordeling. BowTieXP is uniek in haar vermogen om complexe risico’s op een makkelijk te begrijpen manier te visualiseren en stelt u in staat om gedetailleerde risicogebaseerde verbeteringsplannen te formuleren. Een bowtie diagram visualiseert risico’s waarmee u te maken heeft in één makkelijk te begrijpen afbeelding. Het diagram heeft de vorm van een vlinderdas, waarmee het duidelijk onderscheidt maakt tussen de pro-actieve en re-actieve kant van risicomanagement. Het diagram laat een overzicht zien van diverse mogelijke incidentscenario’s en toont welke barrières u heeft geplaatst om deze scenario’s te beheersen. BowTieXP is gemaakt met de eindgebruiker in gedachten en is daarom één van de meest gebruikersvriendelijke risico assessment tools. Het is heel eenvoudig om in BowTieXP een diagram te maken en te onderhouden, zodat het ten alle tijde de huidige status van uw barrières weergeeft.

Pakketversie Status Start distributie
- In gebruik 27-11-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

27-11-2018

Start test

27-11-2018

Start distributie

27-11-2018
Pakket geschikt voor (VeRA 2.0)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Veiligheids management component2 regio's

Details pakketversie: BowTieXP - - Status: In gebruik

No more information about this version