Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR)

Carthago ICT

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem. Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten kunnen inrichten in hun eigen organisatie.

Pakketversie Status Start distributie
- Einde ondersteuning 2-1-2019

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-1-2019

Start test

2-1-2019

Start distributie

2-1-2019
Pakket geschikt voor (VeRA 2.0)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Veiligheids management component2 regio's

Details pakketversie: Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) - - Status: Einde ondersteuning

No more information about this version