Pakketten

Export to CSV
Search for software products

454 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Garmin Garmin Navigatie
GasMal TNO GasMal is een computerprogramma waarin de procedure rondom incidenten met gevaarlijke stoffen is geautomatiseerd.
Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) Carthago ICT Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem.
Geo-Viewer Geo viewer Geo informatiemanagement
Geo4OOV Instituut Fysieke Veiligheid Geo4OOV is de landelijke geodata voorziening van het Programma Geo van de veiligheidsregio’s. Geo4OOV serveert kaartlagen voor alle werkprocessen in de veiligheidsregio’s.
GeodanMaps Geodan GeodanMaps zet uw organisatie op de kaart. Het is de motor voor oplossingen met locatie als toegevoegde waarde. Hierbij gaan we verder dan de kaart alleen.
GeoNovation KaartViewer GeoNovation B.V. De KaartViewer brengt kaartlagen bij elkaar in een website. Deze kaartlagen zijn als WMS/WFS/TMS services afkomstig uit verschillende omgevingen.
GeoServer GeoServer Designed for interoperability, it publishes data from any major spatial data source using open standards.
Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) Ministerie van Justitie en Veiligheid GCOS is sinds enige jaren in gebruik bij de Veiligheidshuizen en binnen de justitiële jeugdketen. Deze ketenpartners hebben te maken met complexe probleemcasussen.
GHOR4ALL GGD GHOR Nederland GHOR4ALL laat zien hoe het is gesteld met de continuïteit van zorginstelling.
GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (oftewel GMS) is een softwarepakket gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld om te werken met het commun
GMS broker GMS broker Als regisseur van incidentgegevens wisselt de zogenaamde broker gegevens tussen de meldkamers uit.
GMS webservice GMS webservice Om organisaties (anders dan de meldkamers) de mogelijkheid te bieden informatie uit GMS te kunnen ontvangen of aan GMS aan te kunnen bieden is een webservice ontwikkeld.
Google Forms Google Enquête tool
Governance Controller Split~Vision Governance Controller, gebaseerd op Microsoft SharePoint vormt hét beheerinstrument als ‘one single point of truth’ om voortdurend grip te hebben en deze ook te houden op sites, rechten, processen, or
Green Valley Zaaksysteem Green Valley Hoding B.V. Zaaksysteem voor generiek gebruik en voor risicobeheersing.
Greenvalley Green Valley Hoding B.V.
GripPoint DCU Slagman.com GripPoint DCU biedt uw Brandweerkorpsen de meest geïntegreerde oplossing voor decentrale afhandeling van incidenten.
GripPoint Evenementen Slagman.com Is uw veiligheidsregio op zoek naar een evenementenkalender die een oplossing biedt voor het centraal beheren van evenementen in uw regio?
GripPoint Incidenten Slagman.com GripPoint brengt GMS-incidenten direct naar de juiste personen met GripPoint LiveIncidents.
GripPoint Objecten Slagman.com Om te allen tijde de noodzakelijke gegevens over relevante objecten te kunnen raadplegen, biedt slagman.com GripPoint Objecten aan.
Handboek App Vedebo.net Operationele informatievoorziening incl navigatie
Heat Heat ICT beheertool
HelloID Tools4ever HelloID is een moderne en veilige cloudbased Identity & Access Management (IAM) oplossing.
HPO Insight IJK Software & Services Als High Performance Organization (HPO) heb je niet alleen betere prestaties.
HR Core Beaufort Raet B.V. Personeels- en salarisadministratie
HRM kennissysteem RAP IJK Software & Services Via het HRM-kennissysteem RAP krijgen u en uw medewerkers digitaal inzicht in arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen die voor uw organisatie gelden.
Hyperion (Brio) GMK Oracle Corporation Managementinformatie en BI tools
HyperView Player Altair Engineering Inc. Altair HyperView Player is a stand-alone 3D viewer that contains a web browser plug-in for PC and UNIX, enables the sharing of CAE models and simulation results through a browser.
I-Controler Split~Vision Split~Visions I-Controler is een geavanceerde centrale beheer(s) omgeving die consequent en consistent de juiste informatie relateert, gegevens valideert en de bedrijfsvoering synchroniseert ook met d
IAM (Identity & Access Manager) Tools4ever Identity en Access Management (IAM of IdM) is een overkoepelende term voor processen binnen een organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers en resources in het netwerk
iBabs iBabs Applicatie voor papierloos vergaderen
ICINV ImageCapture for Invoices Scan Sys B.V. ImageCapture for Invoices is intelligente scan en herken software die uw digitale en papieren facturen eenvoudig digitaal verwerkt en boekt in uw administratie.
iController iController BPMN
Icorp B.V. Icorp Tijdregistratie
Identificatieservice Fleetlogic Met een identificatiereader wordt in het voertuig vastgelegd wie een bepaalde rit gereden heeft.
Identity Manager (MIM) Microsoft Synchronize identities between directories, databases and apps. Administer self-service password, group and certificate management. Increase admin security with policies, privileged access and roles.
Illustrator Adobe Met de toonaangevende software voor vectorillustraties kun je logo’s, pictogrammen, tekeningen, typografie en illustraties maken voor drukwerk, web, video en mobiele apparaten.
Improve The Patient Safety Company (TPSC) Houdt u zich dagelijks bezig met de kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie? Gebruikt u hiervoor middelen als incident management, klachten registratie en audits?
Incentro Incentro Managementinformatie_en_BI_tools
Incident Management The Patient Safety Company (TPSC) De oplossing voor het melden en analyseren van (bijna-)incidenten en ARBO gerelateerde zaken. De oplossing ondersteunt het verbeterproces, waardoor risico’s voor patiënten & medewerkers worden
INCONTO Contractmanagement Emeritor Resource Development B.V. INCONTO Contractmanagement™ geeft u eenvoudig inzicht en duidelijke signalering waardoor u uw contracten nòg beter beheert.
INCONTO Digitale factuurverwerking Emeritor Resource Development B.V. INCONTO Digitale factuurverwerking™ maakt het voor u mogelijk om digitale facturen van uw leveranciers automatisch te matchen met inkoopopdrachten of matchend te maken en betaalbaar te stellen door ee
INCONTO E-procurement Emeritor Resource Development B.V. INCONTO E-procurement™ systeem voorziet in maximaal gemak en optimale beheersing van het inkoopproces.
INCONTO Flexwerk Emeritor Resource Development B.V. INCONTO Flexwerk™ geeft de gebruiker grip op het gehele e-recruitmentproces: van het in kaart brengen van de behoefte aan een vacante positie tot en met het monitoren en verwerken van de urenregistrat
InDesign Adobe Met de toonaangevende app voor paginaontwerp en -lay-out kun je prachtige documenten creëren, preflighten en publiceren voor drukwerk en digitale media.
Informatiebeveiliging Management Systeem (ISMS) Key2Control Organisaties beschikken door de toenemende digitalisering over steeds meer vertrouwelijke gegevens van personen en bedrijven. Belangrijk dus dat u bouwt aan een informatieveilige omgeving!
Inkijkvoorziening Polis (IVP) VECOZO B.V. Informatie voor zorgaanbieders over de mate van vergoeding voor een voorgenomen behandeling. Zo kan de patient tijdig geinformeerd worden over eventuele vergoedingsrisico's.
Inkoopwegwijzer Instituut Fysieke Veiligheid Wegwzijer inkoop en aanbesteden
InPlanning Intus Intus levert en implementeert InPlanning, een complete oplossing voor dienstroosterplanning.

Pages