Pakketten

Export to CSV
Search for software products

492 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
QGIS Browser QGIS Hiermee kunt u uw gegevens en metadata sneller vinden en deze eerst bekijken. Gebruik de functionaliteit “slepen en neerzetten” (“sleur en pleur”) om gegevens van de ene gegevensset in een andere t
QGIS Desktop QGIS Het maken, bewerken, visualiseren, analyseren en publiceren van geo-spatiale (ruimtelijke) informatie. Werkt onder Windows, Mac, Linux, BSD en Android.
QGIS op Android QGIS De nieuwste ontwikkeling is om QGIS ook goed te laten werken op apparaten met Android. De huidige “builds” zijn nog erg experimenteel, en niet geschikt voor de gevoelige mens.
QGIS Server QGIS Publiceer uw projecten en lagen van QGIS als OGC-compatibel WMS- en WFS-services. Volledig beheer over welke lagen, attribuutwaarden, lay-outs en coördinatensystemen zullen worden geëxporteerd.
QGIS Webcliënt QGIS Het is eenvoudig om projecten van QGIS op het web te publiceren. Maak gebruik van de krachtige symbologie, labeling en functionaliteit blending waarmee u indruk kunt maken met uw kaarten.
Qlik Qlik Go ahead, ask any question. The Qlik data analytics platform and patented Associative engine takes you beyond the limits of query-based BI tools. So ask away: your answers are waiting.
Qlik NPrinting Qlik Qlik NPrinting is een next-generation rapportage en distributie oplossing voor Qlik Sense en QlikView die het verspreiden van kennis en inzichten in de gehele organisatie (en daarbuiten) mogelijk maak
QlikView Qlik QlikView is very different from traditional business intelligence software. It’s simple and easy, and puts the business user in total control.
Quicklaunch UC Workspace The Quicklaunch™ application is a simple and secure meeting room interface that provides multi-platform integration to transform any PC into a one click meeting space.
Qwersis Qwersis Inkoop, bestellingenportaal
RadDecay Grove Software RadDecay® is an interactive program for displaying radioactive decay information for any of the radionuclides in the libraries
Raet Payroll Gemal Direct Raet B.V. Salarisverwerkingssysteem. Salarissysteem, onderdeel van de Youforce suite
RDB Regionale Databank VR IJsselland
Recruitmentsysteem IJK Software & Services Met het Recruitmentsysteem, ook wel een applicant tracking systeem (ATS) genoemd, bent u in staat om regie te voeren over werving & selectie, inhuur en mobiliteit.
Regiekamer Respond B.V. Dit procesmanagement systeem stelt een organisatie in staat om zowel dagelijkse processen als incidenten te managen, zodat de (imago)schade beperkt blijft.
Registar Regi Star B.V. Op 02-05-2018 is Regi Star B.V. te Leusden (Utrecht) door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard.
Rekentool Warmtestralingsbelasting Kenniscentrum InfoMil Voor de buitenopslag van hout bestaan specifieke prestatie-eisen. Om aannemelijk te maken dat de opslag van hout aan de prestatie-eis voldoet, kan gebruik gemaakt worden van de bepalingsmethode.
RES Workspace manager Ivanti ICT beheertool
Rescinfo Rescinfo Planning materieel en personeel
Risico Analyse Monitor (RAM) web applicatie Dolphin Solutions De Risico Analyse Monitor, verder genoemd RAM, is software ter ondersteuning van het risicogericht werken.
Risico Indexkaart Natuurbrand (RIN) Nexpri
Risk Management Wellnomics Wellnomics Risk Management signaleert de mate van werkdruk en werkstress binnen organisaties en geeft uitgebreide persoonlijke terugkoppeling voor iedere werknemer.
Ritregistratie Fleetlogic De intelligente boardcomputer registreert elke rit nauwkeurig. Zo heeft u inzicht in wie en wanneer welke rit heeft gereden.
Roosterplanning Raet B.V.
Roosterweb Raet B.V. Rooster beheer
Rostar CAS Paralax De planning software is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met sterk wisselende bezettingen, ploegendiensten en voor bedrijven die werken met flexibel personeel.
Roxit Roxit Risicobeheersing
RSA RSA Risicobeheersing
Safehub Incentro Safehub is een snelle, toegankelijke en kostenefficiënte oplossing om cruciale informatie te verzamelen.
SafeNet SafeNet Fully automated, cloud-based strong authentication
SAFETI-NL Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden
Safety Safety Risicobeheersing
SafetyMaps Falck Systeem voor het opstellen van digitale planvorming (DBK). Beheer Digitale Bereikbaarheidskaart. Dekkingsplan en normtijden.
SafetyPortal Falck Safety Portal is door Falck Consulting & Technology ontwikkeld als hulpmiddel bij het formuleren van beleid, de uitvoering hiervan en het kunnen houden van toezicht.
Salarisdienstverlening LPS Centric Salarisdienstverlening LPS is een toepassing die geschikt is voor de salarisadministratie van alle soorten Non-profit instellingen (Overheid, Gemeenten, e.d.).
Salto Salto Toegangscontrole systeem voor facilitair huisvestingsbeheer.
SAS SAS SAS® Enterprise BI Server Simplify and speed business intelligence deployment.
SCOM (Savision) Savision System Center Operations Manager (SCOM)
Sdu Chemiekaarten Online Sdu Applicatie die complete en actuele informatie geeft over veilig werken met chemische stoffen.
Secret Server Thycotic PAM
Sensor service Fleetlogic Sensoren gekoppeld aan het (werk)materieel meten de informatie die u nodig heeft. Het meten van draaiuren, storingen, (diesel)diefstal zijn voorbeeld toepassingen.
Sharepoint Microsoft SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaa
Simaoffice Simaoffice Operationele informatievoorziening incl navigatie
SinglePoint-for-All Split~Vision SinglePoint-for-All is een integraal informatie platform voor al uw informatie en projecten. Het is gebaseerd op een slim samenstel van portalen en componenten.
Sitecore Sitecore Het Sitecore Experience Platform (XP) combineert de kracht van contentmanagement met ons marktleidende CMS met contextuele inzichten uit de Sitecore® Experience Database™ (xDB).
Sky Suite Netbasics B.V.
Skype voor Bedrijven Microsoft Met één klik kan iedereen deelnemen aan uw onlinevergadering vanaf elk apparaat. U kunt direct een vergadering houden of via Outlook een toekomstige vergadering plannen.
Smart Respond Respond B.V. Dit is een Intelligent Notificatie Systeem dat het mogelijk maakt om bij incidenten grote groepen functionarissen gelijktijdig een eenduidige boodschap te geven.
Smartdocuments Smartdocuments BPMN
SmartStream SmartStream Financial Software & Managed Services

Pages